Fedra, oratori profà per a una actriu i dues cantants líriques